U9 (ročník 2011, trenér Ondřej Hánl)

Vážení rodiče, v rámci rozvoje talentované mládeže určila FAČR (řídící orgán) povinnost, aby hráči od 9 let podstupovali každoročně lékařská vyšetření prokazující zdravotní způsobilost pro tréninkovou a zápasovou zátěž. A proto Vás žádáme, abyste do konce měsíce září 2020 tyto povinné prohlídky a vyšetření absolvovali a následně nás informovali o jejich výsledcích, které máme za povinnost evidovat.

 

Každý hráč musí podstoupit: 
a) všeobecnou zdravotní prohlídku
b) 12 svodové EKG, včetně laboratorních vyšetření
c) transthorakální echokardiografické vyšetření (1x za 3 roky)
d) vyšetření pohybového aparátu. 

 

Postup by měl být následující. Obvodní lékař udělá všeobecnou zdravotní prohlídku a vyšetření pohybového aparátu nebo vás pošle k ortopedovi, dá vám žádanku na další vyšetření a doporučí, kde by toto vyšetření mělo proběhnout (většinou dle spádovosti). Finanční náklady jsou minimální a měla by je proplatit vaše zdravotní pojišťovna.

 

Informace o výsledcích sbírá hlavní trenér přípravek Michael Klos (michael.klos.mfkkarvina@gmail.com, 739 202 179).

  


 

- ZAČÁTEK SEZÓNY 2020/2021: pondělí 10. 8., 16:30 - 18:00 (Kovona)


Kluci přechází pod starší připravky U10 - web : www.starsipripravkamfkkarvina.webnode.cz