informace

1. Aktualizace týdenních plánů bude do sobotního večera. 

2. V případě absence informujte pomocí SMS trenéra. 

3. Vždy bude k dispozici šatna, ale upřednostňujeme, když chlapci na trénink dorazí již převlečení.

4. Sraz před tréninkem a rozchod po tréninku je u bočního vstupu do tribun (ne u hřiště).

5. Prosíme rodiče, aby nevstupovali na hřiště (za plot). Pokud bude trénink na hlavním hřišti, mohou rodiče sedět na tribuně.

6. Nutná administrativa:

   a) stávající hráči

   - vyplní 1 papír (evidenční list)

   - zaplatí na každý půlrok členský příspěvek do klubu (info na hlavní straně). 

   - zaplatí na každý kalendářní rok členský příspěvek do FAČR (100 Kč hotově trenérovi) - V LEDNU 2019.

   b) noví hráči

   - vyplní 4 papíry (evidenční list, přihlášku do FAČR, přihlášku do našeho klubu, žadost o registraci)

   - donesou "pasovou" fotku

   - zaplatí na každý půlrok členský příspěvek do klubu (info na hlavní straně). 

   - zaplatí na každý kalendářní rok členský příspěvek do FAČR (100 Kč hotově trenérovi) - PŘI REGISTRACI.